logotipo unión europea logotipo gobierno de españa logotipo generalitat

Llibres de text

En els següents enllaços podeu consultar els llibres de text que s'utilitzaran el proper curs en els diferents nivells d'Educació Pirmària.

http://www.ceipjoaquinsorollaalacant.es/_bd/_uploads/files/LLIBRES%20DE%20TEXT%202020-2021%20%201r%20prim%C3%A0ria(1).pdf

http://www.ceipjoaquinsorollaalacant.es/_bd/_uploads/files/LLIBRES%20DE%20TEXT%202020-2021%20%202n%20prim%C3%A0ria(1).pdf

http://www.ceipjoaquinsorollaalacant.es/_bd/_uploads/files/LLIBRES%20DE%20TEXT%202020-2021%20%203r%20prim%C3%A0ria(1).pdf

http://www.ceipjoaquinsorollaalacant.es/_bd/_uploads/files/LLIBRES%20DE%20TEXT%202020-2021%20%204t%20prim%C3%A0ria(1).pdf

http://www.ceipjoaquinsorollaalacant.es/_bd/_uploads/files/LLIBRES%20DE%20TEXT%202020-2021%20%205%C3%A9%20prim%C3%A0ria(1).pdf

http://www.ceipjoaquinsorollaalacant.es/_bd/_uploads/files/LLIBRES%20DE%20TEXT%202020-2021%20%206%C3%A9%20prim%C3%A0ria(1).pdf

Si voleu pertanyer o pertanyeu al Programa Banc de Llibres, només heu d'adquirir els llibres d'activitats de les àrees de música i anglés; la resta dels llibres són reutilitzats, custodiats i distribuïts pel centre escolar cada curs escolar, havent les famílies de complir unes normes bàsiques d'utilització d'aquests llibres de text (podeu consultar el Programa de Reutilització dels Llibres de Text de la nostra escola).