Consell Escolar

En els enllaços que es presenten a continuació es poden consultar els membres que formen l'actual Consell Escolar i els acords als que s'han arribat en les diferents reunions del mateix.

Membres Consell 2017-2018

Resum Acords Consell Escolar del 9 setembre 2017

Resum Acords Consell Escolar del 26 octubre 2017

Resum Acords Consell Escolar del 30 novembre 2017

Resum Acords Consell Escolar del 1 febrer 2018

Resum Acords Consell Escolar Extraordinari del 6 març 2018