logotipo unión europea

Matriculació

El procés de matrícula estarà pròximament disponible en la plataforma que a l'efecte habilitarà la Generalitat Valenciana en la següent adreça:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

El termini establert per a presentar les sol·licituds telemàticament per a Educació infantil i educació primària serà des de les 09.00 h. del 30 de maig fins a les 23.59 h. del 06 de juny.

En la següent pàgina podeu trobat tota la informació que regula el procés:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=236

Per unanimitat, el Consell escolar del nostre centre va triar que com a punt específic es consideraria:

1- Que s’haja sol·licitat el centre en primera opció (documentació acreditativa: Sol·licitud D’admissió Aprovat per unanimitat del claustre).

2- Condició d’antiga alumna o alumne del propi interessat, d’algun dels seus pares, mares o tutors legals o algun dels germans o germanes o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció, de la persona sol·licitant en el centre per al qual demana plaça (documentació acreditativa: Certificat emès per la direcció del centre o qualsevol document oficial on conste la dada. En el cas de germans o germanes, s’aportarà a més el llibre de família o la documentació segons es disposa en l’article 29 de l’Ordre 8/2024 per a esta circumstància). 

No obliden que, en aquest procès, després de ser admès en qualsevol centre, cal formalitzar la matrícula, de forma telemàtica o presencial, al centre on haja estat admès.

Com ja saben, l'alumnat del nostre centre que vol continuar en el mateix, no ha de fer res en aquest procés.