Horaris

HORARIS DE VISITA

TUTORS I ESPECIALISTES:

Tot el professorat: Dilluns, de 14,00 a 15,00 hores

NOTA: En setembre, i juny, tot el professorat del Centre atendrà les visites,

els dilluns, de 13,00 a 14,00 hores

ORIENTADOR (Sr. Domingo): Prèvia cita.

DILLUNS, DIMECRES i DIJOUS, pel matí.

TREBALLADORA SOCIAL (Sra. Yolanda): Prèvia cita.

DIMECRES, pel matí.

SERVICIS GENERALS

DIRECCIÓ (Horari d’atenció al públic)

DIMARTS i DIJOUS, de 9,15 a 11,00 hores

(Per a altre horari sol·licitar cita prèvia)

SECRETARIA (Horari d’atenció al públic)

De DILLUNS a DIJOUS, de 11,30 a 13,30 hores

(Per a altre horari sol·licitar cita prèvia)

CAP D’ESTUDIS (Horari d’atenció al públic)

De DIMARTS a DIJOUS de 9,15 a 10,00 hores

(Per a altre horari sol·licitar cita prèvia)