logotipo unión europea
10/6/2024 a 30/6/2024

Participació en el banc de llibres

Les famílies d’alumnes d’Educació Infantil de 5 anys que desitgen participar en el programa de Banc de Llibres per primera vegada i ser-ne beneficiari, hauran de sol·licitar-ho, des de l'11 de junyd’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

En l’imprés heu d’indicar el NIA de l’alumne, que podeu trobar en la vostra aplicació de la webfamília o en les notes trimestrals dels vostres fills i filles.

Una vegada emplenada la sol·licitud, cal imprimir-la (són dos còpies) i presentar aquesta en el centre on es troba matriculat l’alumnat en el curs 2023-2024, excepte aquell que canvie d’escola i, aleshores, la presentarà en el nou centre en que es matricule per al curs 2024-2025. Al centre se us posarà el segell a les dues còpies, tornant-vos una d’elles.

Les famílies heu d’encarregar els llibres de text de 1r curs d’Educació Primària en les llibreries o centre comercial que considereu, esperant a arreplegar-los en el moment que tingueu el xec llibre.

La relació dels llibres de text se us entregarà a final de curs o s’enviarà per la web família, apareixent també publicats en la pàgina web de l’escola.

Les famílies d’alumnes de 1r de primària hauran d'encarregar els llibres de text en les libreries que trien i esperar a setembre a que us citem per a arreplegar els xecs llibre. En eixe moment, podreu arreplegar els llibres reservats.

Els i les alumnes de 3r a 6é d'Educació Primària han de tornar tots els llibres de text abans de finalitzar el curs en bon estat, per a poder continuar participant en la xarxa de llibres del centre.