logotipo unión europea
chincheta amarilla BENVINGUTS, BIENVENIDOS, WELCOME!

BENVINGUTS, BIENVENIDOS, WELCOME!

El CEIP Joaquín Sorolla, un dels centres més antics d'Alacant, està molt arrelat en la cultura de la nostra ciutat, participant activament en les seues festes (Moros i Cristians, Fogueres, ...). Entre les nostres senyes d'identitat podem destacar quatre:

1. Pioners en l'ensenyament per immersió de les diferents llengües, tenim un projecte educatiu plurilingüe i intercultural óptimus, que dona major presència curricular a l'ensenyament en la llengua valenciana i que es concreta de diferent manera en cada etapa educativa:

  • En Educació Infantil, apostem per un programa experimental d'inmersió lingüística en valencià, que implica l'ús d'aquesta llengua en un 89% de l'horari escolar, mentres que l'11% que queda, les activitats educatives es desenvolupen en anglés.
  • En Educació Primària, el valencià és la llengua vehicular emprada en un 60% de l'horari escolar, s'introdueix la llengua castellana, en la qual es vehicularien les activitats en un 25% de l'horari i es desenvoluparien en anglès un 15%.

2. Per dur a terme els nostres objectius considerem fonamental l'ús de les noves tecnologies per la qual cosa disposen de pissarres digitals en totes les aules, connexió a Internet, una sala d'Informàtica, saló d'actes amb equip audiovisual complet amb 3D...

3. Fomentar una educació en valors que afavorisca el respecte i la convivència és un eix que envolta el nostre treball diari i per al qual organitzem periòdicament activitats com el dia de la Pau, de la Dona, de l'Arbre, Jornades culturals, etc.

4. Aquest projecte educatiu no seria possible sense la implicació de tota la comunitat educativa, especialment les famílies, les quals participen activament en la dinàmica de l'escola."